Hoe

Het eerste contact

Het eerste contact wordt vaak telefonisch gelegd. Jij kunt dan kort aangeven waar je tegenaan loopt, waarop ik dan een inschatting kan maken of ik jou zou kunnen helpen. Zo ja, dan kunnen wij een afspraak maken voor een intakegesprek.

Intake

Tijdens het intakegesprek gaan we helder krijgen wat jouw probleem precies inhoudt. Om een vollediger beeld te krijgen zal ik waar nodig dieper op een onderwerp ingaan. Ik zal wellicht vragen stellen over jouw persoonlijkheid, je achtergrond, sociale contacten, werk, lichamelijke gezondheid, verslavingen en eventuele eerdere hulpverlening. Samen bepalen wij de belangrijkste punten die om verandering vragen.
Het doel van het intakegesprek is om een duidelijke hulpvraag te formuleren. Vervolgens maken we afspraken over het vervolgtraject. Dit gaat over het aantal afspraken en wanneer we gaan evalueren.

Vertrouwensband

Om het traject naar een succesvol einde te kunnen brengen is het van belang dat ons contact gebaseerd is op vertrouwen. Tijdens het intakegesprek kunnen wij beiden onderzoek of wij een ‘goed gevoel’ hebben over elkaar. Jij moet je veilig genoeg voelen om persoonlijke zaken met mij te bespreken.

Counseling

Tijdens de gesprekken gaan we ons richten op jouw hulpvraag en eventuele factoren die meespelen vanuit jouw omgeving. Het is belangrijk je bewust te worden van patronen en mechanismen die een bepaald probleem in stand houden. En we gaan kijken wat jij nodig hebt om anders om te gaan met het probleem. Vaardigheden die je daarvoor nodig hebt kun je aanleren door oefeningen. Ook geef ik uitleg over in te zetten methodes en instrumenten die jou kunnen helpen jouw doel te bereiken. Tijdens de counseling ga ik zoveel mogelijk uit van jouw eigen capaciteiten en vindingrijkheid. Zo leer je waar jouw eigen kracht ligt.

Evaluatie

Gedurende het traject evalueren we regelmatig of we nog op de goede weg zijn. Na een aantal gesprekken nemen we ruimer de tijd om te reflecteren op jouw leerproces en de voortgang in je persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand daarvan stellen wij samen vast hoeveel gesprekken wij nog nodig denken te hebben. Mocht jij eerder jouw doel bereiken, dan komen we daar uiteraard vanzelf achter gedurende de gesprekken.