Info

Kosten

De kosten voor het intakegesprek bedragen € 30,- (± 45 minuten). De vervolggesprekken bedragen € 50,- per sessie (± 60 minuten).

Annulering

Geplande afspraken graag zo snel mogelijk telefonisch afzeggen, dan kan iemand anders van de vrijgekomen tijd gebruik maken. Een afspraak kun je 48 uur (twee werkdagen) van te voren kosteloos annuleren, anders wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Eventuele vergoedingen

Werkgever
Het kan zijn dat jouw werkgever een opleidingsbudget per medewerker heeft. Je kunt hierover informeren bij personeelszaken van het bedrijf. De kosten voor een counselingstraject zijn relatief laag in verhouding tot een zieke of overspannen werknemer, daarom zijn bedrijven vaak bereid te investeren in begeleiding.

Algemene voorwaarden

Al mijn kennis en ervaring zal ik aanwenden om jou tijdens de counseling zo goed mogelijk te begeleiden. Doch ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade of overlast die hieruit voortvloeit. Bedenk ook dat een counselor nooit een medisch advies van een arts of van een andere medisch deskundige kan vervangen. Geef het altijd aan als je ergens anders in behandeling bent en/of medicijnen gebruikt.

Vertrouwelijkheid

Alle door jouw verstrekte informatie wordt uiterst vertrouwelijk behandeld. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt, tenzij hierover van te voren afspraken zijn gemaakt.